Jak wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku - zmiany w 2023

kadm, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. 2. Niebezpieczne części: Elektroodpady czę

Jak  wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku - zmiany w 2023 utylizacja sprzętu elektronicznego białystok

Toksyczne substancje: Wiele elektroodpadów zawiera substancje

Toksyczne substancje: Wiele elektroodpadów zawiera substancje toksyczne, takie jak rtęć, ołów i kadm, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia środowiska i stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

2. Niebezpieczne części: Elektroodpady czę