Czy można zobaczyć pokaz tańca w dzień?

scenie grupy 50 tancerzy jednocześnie wykonujących różne tańce. W naszej firmie mamy również instruktora, który wyk

Czy można zobaczyć pokaz tańca w dzień? show taneczne

Na przykład jak pokazano na poniższym

Zazwyczaj na każdym pokazie tanecznym będzie co najmniej 10 tancerzy i 10 tancerzy. Na przykład, jak pokazano na poniższym obrazku,

możemy mieć na scenie grupy 50 tancerzy jednocześnie wykonujących różne tańce. W naszej firmie mamy również instruktora, który wyk